X
تبلیغات
رایتل
شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1382
توسط: سحر

جست و جو

سلام،
گاهی بعضی حرفها، جمله ها و شعرها مثل یک تلنگر می مونن، مثل یک محرک، منبعِ انرژی...!
یادآوری می کنن بدیهیاتی رو که گاهی از ذهنمون دور می شن و باز باهاشون جلو می ریم و امید می گیریم...
این شعر برای من از این دسته است:


جست و جو

در پشت چارچرخه ی فرسوده ای، کسی
خطی نوشته بود،
                  "من گشته ام. نبود!
                                              تو دیگر نگرد، 
                                                                       نیست! "

این آیه ی ملال
در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت
چشمم برای این همه سرگشتگی گریست.

چون دوست در برابرِ خود می نشاندمش
تا عرصه ی بگوی مگو، می کشاندمش:
- در جست و جوی آب حیاتی؟
                                            در بیکران این ظلماتی آیا؟
درآرزوی رحم؟ عدالت؟
دنبال عشق؟
                  دوست؟ ...
ما نیز گشته ایم
" و آن شیخ با چراغ همی گشت ... "
آیا تو نیز، - چون او -" انسانت آرزوست؟"

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان :
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی است.
هرگز 
             " نگرد !   نیست "
                             سزاوار  مرد (!؟)   نیست ...

فریدون مشیری