پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388
توسط: سحر

خلوت


بعضی لحظه ها احساس می کنم فقط من هستم و تو هستی و خدا.


آن لحظه ها را... تو را... خدا را... می پرستم!