پنج‌شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1393
توسط: سحر

خطاب به ایشان!

خدایا میشه پایان این همه فشار رو در دفاع من در پنجشنبه ی دو هفته ی آینده قرار بدی؟ لطفا!؟ تمنا؟ التماس؟ عجز؟ لابه؟!

با تشکر و توکل!

برچسب‌ها: پایان نامه، لطفا، تشکر