پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1395
توسط: سحر

صبح جمعه! رفیقان را دریابید!!!

هی نشسته باشی چشم براه در تلگرام که اثری پیامی از کسی بیابی و یادت بیاد که صبح جمعه ست در پاره تن!

ای روزهای کاری کجایید که دلتنگ دوستانیم!